ศาลจังหวัดหัวหิน
HuaHin Provincial Court

ข่าวประชาสัมพันธ์
ศาลจังหวัดหัวหินร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ศาลจังหวัดหัวหินจัดโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ศาลจังหวัดหัวหินจัดโครงการอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ หลักสูตร “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์” ศาลจังหวัดหัวหินจัดโครงการอบรมให้ความรู้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในฐานะผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวประจำศาลยุติธรรมในเขตอำนาจศาลจังหวัดหัวหิน ศาลจังหวัดหัวหินจัดโครงการอบรมให้ความรู้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในฐานะผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวประจำศาลยุติธรรมในเขตอำนาจศาลจังหวัดหัวหิน
บริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์
image
image
image
image
image
image
image
image
image

สแกนก่อนมาศาลได้ 1 วัน และถ่ายภาพหน้าจอมือถือไว้ เพื่อแสดงกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือ พนักงานต้อนรับเมื่อมาศาลด้วยความปรารถนาดีจากศาลจังหวัดหัวหิน ขอบคุณค่ะ

https://cojpass.coj.go.th/?court=hhc

  

+

ประกาศศาลจังหวัดหัวหิน

+

ข่าว/ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง-ประกวดราคา

+

ระเบียบศาลจังหวัดหัวหิน

+

ข่าวบรรจุ/โยกย้าย/แต่งตั้ง/รับสมัคร