ศาลจังหวัดหัวหิน
HuaHin Provincial Court

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหัวหินเฝ้าฯ รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ศาลจังหวัดหัวหินให้การต้อนรับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหัวหิน และคณะผู้พิพากษา เนื่องในโอกาสเดินทางมารับราชการตามตำแหน่ง ศาลจังหวัดหัวหินจัดโครงการ “สอนงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานให้กับบุคลากร ในศาลจังหวัดหัวหินเพื่อก้าวสู่การเป็น Digital Court และ Smart Court” ศาลจังหวัดหัวหินจัดโครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างในศาลจังหวัดหัวหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ศาลจังหวัดหัวหินจัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและแนวปฏิบัติของศูนย์คุ้มครองสิทธิฯ
บริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

วิดีโอแนะนำบริการยื่นประกันตัวออนไลน์ ยื่นได้ 24 ชั่วโมง

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ (Online mediation) วิดีโอสอนการสมัครสมาชิกระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (CIOS)

ตารางการใช้งานระบบสืบพยานทางไกลผ่านจอภาพ
**หากมีความประสงค์จะใช้งานระบบสืบพยานทางไกลผ่านจอภาพ โปรดติดต่อกลุ่มงานช่วยพิจารณาคดี**


+

ประกาศศาลจังหวัดหัวหิน

+

ระเบียบศาลจังหวัดหัวหิน

+

ข่าว/ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง-ประกวดราคา

+

ข่าวบรรจุ/โยกย้าย/แต่งตั้ง/รับสมัคร